Vestigingsplaatsonderzoek (VPO)

Een Vestigingsplaatsonderzoek, ook wel VPO genoemd, is essentieel onderdeel van het bedrijfsplan van iedere (nieuwe) ondernemer. Het betreft een onderzoek naar alle mogelijke externe factoren die van invloed kunnen zijn op uw (aanstaande) vestiging en diens omzet, welke vervolgens op een zo exact mogelijk wijze benaderd wordt.


Uiteraard kan deze nooit volledig voorspelt worden, per slot van rekening maakt ‘de vent de tent’. Oftewel, de ondernemer is de grootste invloed die niet te voorspellen valt.

First Retail verdeelt het VPO in twee delen; de desk research en het field research.

Desk research - Dit deel van het onderzoek wordt digitaal uitgevoerd. Alle gegevens die beschikbaar zijn over de desbetreffende locatie wordt naar boven gehaald. First Retail heeft hier haar eigen tools voor met honderden databronnen. Deze databronnen zijn o.a. De KvK, Kadaster, CBS, Brancheverenigingen en gemeentes.

Grootste uitdaging is het vinden van de juiste data die toepasbaar is op uw situatie. Ook moet de data op een juiste manier geïnterpreteerd worden. First Retail helpt hiermee dus alle benodigde data overzichtelijk en op een juiste wijze te presenteren.

Field research - Dit deel van het onderzoek wordt op locatie van de beoogde vestiging uitgevoerd. Sommige elementen kunnen simpelweg niet op afstand gemeten of bekeken worden. Daarom is een lokaal bezoek altijd noodzakelijk. Zaken die onderzocht worden zijn o.a. De parkeergelegenheid, gevel breedte, ligging, aantal passanten, ontwikkelingen in onroerend goed, etc.

Bij het Field Research is het belangrijk te weten waar op gelet moet worden. Het is lastig grip te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de mogelijke omzet. Het is daarom raadzaam een VPO altijd uit te voeren door een gespecialiseerd bedrijf.

Tenslotte worden beiden onderzoeken gecombineerd en zullen de specialisten van First Retail op basis van een vertrouwde formule een inschatting doen van de mogelijk te behalen omzet van deze vestiging. Dit op basis van de vergaarde data.

Het volledige onderzoek, inclusief omzet-inschatting, wordt u uitgeleverd in digitaal PDF.
Meer info

Vraag hier uw demo aan