Verzorgingsgebied

Het woord ‘verzorgingsgebied’ wordt binnen franchise en retail vaak gebezigd. Toch hecht men er niet vaak exact dezelfde betekenis aan.

Het verzorgingsgebied van een vestiging is het gebied van een retailer waar 80% van zijn klandizie vandaan komt. Dit is de klandizie die het meest dichtbij de betreffende vestiging woont.

De theorie is dat dit de kern van de omzet van de vestiging bedraagt, met een terugkerende klantenkring. Des te verder de reisafstand van de vestiging, des te meer het aantal klanten terugloopt.

De overige 20% van de klandizie wordt niet tot het verzorgingsgebied gerekend omdat er rekening gehouden wordt met het feit dat er altijd klanten zijn geweest die aankopen hebben gedaan bij een vestiging die eenmalig zijn geweest en hoogstwaarschijnlijk niet meer terugkeren. Denk aan toeristen uit andere landen of ‘dagjesmensen’. De retailer kan in veel gevallen niet afhankelijk zijn van deze klanten voor zijn omzet. Hier zijn uiteraard uitzonderingen voor te bedenken.

Een verzorgingsgebied van een vestiging wordt in kaart gebracht door een klant herkomstanalyse (KHA). Bij een klant herkomstanalyse worden de daadwerkelijke aankopen uit een desbetreffende vestiging bijgehouden. Klanten die een aankoop doen wordt om hun postcode gevraagd. Het aankoopbedrag en de bijbehorende postcode worden in een bestand bijgehouden.

Des te meer aankopen er in het bestand staan, des te accurater de beschrijving van het postcodegebied wordt. Over het algemeen wordt er een minimum van 300 aankopen aangehouden per vestiging.

Met dit aankoopbestand wordt het verzorgingsgebied van deze vestiging in beeld/kaart gebracht.

Voor formules kan het interessant zijn te weten hoe een gemiddeld verzorgingsgebied van een vestiging er uit ziet. In dit geval wordt bovenstaande klant herkomstanalyse uitgevoerd voor alle, of minimaal 20, vestigingen uitgevoerd. Vervolgens wordt er een gemiddeld gebied berekend. Mogelijk kan hierbij ook rekening worden gehouden met het type gebied (stedelijk, landelijk, etc.)

Op basis hiervan kan tevens een accuraat Witte Vlekken Plan worden samengesteld.

Vraag hier uw demo aan