Economische Data

Economische data is alle data die te maken heeft met financiën, bestedingen en inkomens. Het is relevant om te weten hoe de economische situatie is in het gebied waar u zich zou willen vestigen. Zijn de inkomens relatief hoog en worden er bestedingen gedaan aan luxe producten? Of zijn de inkomens laag en wordt er enkel prioriteit gegeven aan primaire levensbehoeften.

Zo weet een formule of het assortiment hier mogelijk op aangepast moet worden, of dat het überhaupt interessant is om zich hier te vestigen.

De Economisch gerelateerde data die First Retail voorhanden heeft zijn:

- Koopkrachtindex
- Besteedbaar inkomen
- Gestandaardiseerd inkomen
- Consumptieve bestedingen

Koopkrachtindex

De koopkrachtindex geeft de index weer van de inkomens per postcodegebied. 100 is het gemiddelde van Nederland. Is de index hoger dan is er binnen het betreffende gebied meer inkomen. De index geeft het gemiddelde over een postcodegebied aan.

Besteedbaar inkomen

Het besteedbaar inkomen is het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft. Dit bestaat in grote lijnen uit het bruto-inkomen verminderd met afgedragen premies en belastingen.Voor werknemers en uitkerings- en pensioenontvangers is een grove schatting van het netto jaarinkomen dertien keer het ontvangen netto maandbedrag (twaalf maanden plus één maand vakantiegeld). Voor zelfstandigen bestaat het netto jaarinkomen uit de winst na belasting. Het huishoudensinkomen is het jaarinkomen van alle leden opgeteld. Hieraan moet eventueel ontvangen huurtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget en tegemoetkoming studiekosten nog toegevoegd worden.

Deze schatting houdt nog geen rekening met allerlei kleinere en grotere posten die het besteedbaar inkomen beïnvloeden. Om het huishoudensinkomen nog nauwkeuriger te bepalen moeten de netto inkomsten uit vermogen (het saldo van ontvangen en betaalde rente, dividend etc.) en de netto ontvangen partneralimentatie meegeteld worden, terwijl betaalde partneralimentatie en de ziektekostenpremie betaald aan verzekeraars nog moet worden afgetrokken.

Gestandaardiseerd inkomen

Het maakt veel uit hoeveel mensen binnen een huishouden van een bepaald inkomen moeten leven. Om het inkomen van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken wordt het inkomen gestandaardiseerd. Dit gestandaardiseerde inkomen wordt ook wel koopkracht genoemd.

Bovenstaande data wordt in kaart gebracht door middel van een online tool genaamd de Quickscan. De Quickscan biedt inzicht in iedere denkbare relevante dataset bruikbaar voor formules.

Vraag hier uw gratis demonstratie aan