Distributieve Analyse

De Distributieve Analyse is een online analyse applicatie waarmee een retailorganisatie meer inzicht krijgt in de (totale) marktvraag en aanbod in een bepaalde branche en in een bepaald gebied. Met deze online applicatie kan de gebruiker per vestiging een verzorgingsgebied bepalen en directe en indirecte medeaanbieders grafisch overzichtelijk in beeld brengen.

Omdat meerdere vestigingen tegelijk kunnen worden geselecteerd kunnen overlappingen van verzorgingsgebied (eventueel kannibalisme) en potentiële vrije gebieden haarfijn in beeld worden gebracht. Verzorgingsgebieden zijn opgebouwd uit CBS-buurten (niveau dieper dan postcodes).

De gegevens die worden vertoont in het rechter informatiescherm geven een indicatie van het mogelijk te behalen omzet en de omzet van de concurrenten uit het geselecteerde gebied.

Belangrijkste voordelen

  • Overzicht van daadwerkelijk verzorgingsgebieden
  • Inzicht in totale marktvraag
  • Omzetinschatting
  • Geeft data tot op buurtniveai
  • Inzicht in kannibalisme en/of concurrentiekracht tussen vestigingen

Gratis voorbeeld

Om u te overtuigen van onze diensten en producten kunt u hieronder, geheel gratis, een Distributieve Analyse voorbeeld opvragen.
Vul uw gegevens in en u krijgt van ons het document toegestuurd.

Uw naam (verplicht)

Uw bedrijfsnaam

Uw email (verplicht)

Uw Telefoon/mobiel nr.(verplicht)