Author Archives First Retail

De stemming onder consumenten verbetert in oktober

In oktober kregen consumenten weer meer vertrouwen in de economie. Het consumentenvertrouwen in Nederland stijgt 4 punten en komt uit op -3, meldt het CBS vandaag. De koopbereidheid veranderde nauwelijks.

Continue Reading

Groei non-foodwinkels zette in augustus door

In augustus hebben non-foodwinkels 1,4 procent meer omgezet dan een jaar eerder, ondanks dat deze maand een koopdag minder had dan augustus 2013. Net als in juli groeide het volume van de verkopen in deze branche.

Continue Reading

Online consumentenbestedingen stijgen 6 procent

In het eerste halfjaar van 2014 zijn de Nederlandse online consumentenbestedingen uitgekomen op 6,58 miljard euro. Daarmee zou eind dit jaar een online omzetgroei van 6 procent kunnen worden verwacht ten opzichte van heel 2013.

Continue Reading

Consumptie groeit licht in juli

Consumenten hebben in juli 0,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in juli 2013, blijkt uit cijfers van het CBS. In mei en juni lagen de bestedingen ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De stabilisatie en de lichte groei volgen op bijna drie jaar van vrijwel onafgebroken krimp. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Continue Reading

Aantal faillissementen retail neemt weer toe

Waar we eerder dit jaar nog konden melden dat het aantal faillissementen in de retail leek te dalen is het aantal faillissementen in de Nederlandse detailhandel in juli weer licht gestegen. Waar in juni 52 winkelbedrijven failliet werden verklaard, gingen in juli zestig retailers op de fles. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het CBS.

Continue Reading

Consument is somberder

In augustus verslechterde de stemming onder consumenten. De indicator van het Consumentenvertrouwen daalde 4 punten en kwam uit op -6, Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het CBS.

Continue Reading

Juni matige maand voor detailhandel

De omzet van de detailhandel was in juni van dit jaar 1,9 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Klanten kochten minder dan een jaar geleden en ook de prijzen daalden licht. Met name de non-foodwinkels zagen de verkopen flink teruglopen. De winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden wel meer omzet dan een jaar eerder. Een groot deel van de terugval in de detailhandel kwam door een minder gunstige samenstelling van de koopdagen. Ondanks de teruggang in juni was de omzet in het tweede kwartaal uiteindelijk nog wel bijna 1 procent hoger dan vorig jaar; op kwartaalbasis de eerste groei in twee jaar tijd. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Non-foodwinkels sluiten eerste halfjaar in mineur af

Non-foodwinkels noteerden, na vijf maanden met groei, in juni een sterke terugval. De omzet was bijna 5 procent lager dan vorig jaar, het volume kromp met ongeveer 4 procent. De daling kwam door een aanzienlijk omzetverlies bij de kledingwinkels, winkels in woninginrichting, consumentenelektronica en huishoudelijke artikelen. Klanten gaven in deze winkels 4 tot 7 procent minder uit. Drogisterijen boekten nog wel meer omzet dan een jaar eerder. Ook doehet-zelfwinkels hielden de schade beperkt en realiseerden evenveel omzet als in juni vorig jaar.

Pinksteren stimulans voor omzet voedings- en genotmiddelenwinkels

Winkels in voedings-en genotmiddelen wisten in juni de groei van de voorgaande maanden vast te houden. Ondanks een minder gunstige samenstelling van de koopdagen werd ongeveer 1 procent meer omzet behaald. De omzet van de supermarkten en speciaalzaken viel onder andere hoger uit door de Pinksteraankopen. Deze boodschappen werden dit jaar in juni gedaan en vorig jaar al in mei.

Zie volledige persbericht – CBS

Halfjaarcijfers Wonen 2014

De woonbranche heeft na een positief eerste kwartaal, het tweede kwartaal met een min van 1,6 procent afgesloten. Wel weet de branche het eerste half jaar van 2014 met een plus van 0,6 procent nipt in de positieve cijfers te blijven. Vorig jaar bleef in dezelfde periode de teller nog steken op een min van bijna 5 procent. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de woonwinkelmonitor in INretail.

De eerste twee maanden van 2014 begonnen met positieve cijfers. Daarom kon in het eerste kwartaal nog een plus worden genoteerd van 1,5 procent. Vanaf maart bleef de maandelijkse teller in de min steken, waardoor in het tweede kwartaal niet boven de nullijn is uitgekomen.

In het tweede kwartaal wisten alleen de gemengde zaken, de keuken- en parketzaken een positief resultaat te behalen met respectievelijk 0,9 procent, 4,7 procent en 2,8 procent. Voor de overige deelbranches is het al twee kwartalen inleveren. De eerste helft van 2014 is geëindigd met een kleine plus van 0,6 procent. Het zijn met name de keukenzaken (7,2 procent) en de parketzaken (11,8 procent) die verantwoordelijk zijn voor de plus. De overige deelbranches staan cumulatief na de eerste zes maanden in de min.

Omzetontwikkeling woonbranche t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (Bron: INretail)

Fashionretail blijft hangen rond de nullijn

De fashionretailers hebben in het tweede kwartaal het omzetniveau van een jaar eerder kunnen vasthouden. De branche noteerde een omzetplus van 0,4%. In het eerste kwartaal was er nog sprake van een kleine omzetdaling (-1,1%). Cumulatief staat de branche na zes maanden met -0,2% op vrijwel hetzelfde niveau als in de eerste helft 2013. Dit blijkt uit de INretail/ GfK FashionScan.

Waar de segmenten herenmode en kindermode het tweede kwartaal goed van start gingen, viel het met de omzet in damesmode tegen in april. Mei was voor vrijwel alle segmenten een goede maand met mooie omzetplussen, maar de uitverkoopmaand juni verliep teleurstellend.

Heren- en kindermode op koers
Het segment kindermode sloot het tweede kwartaal af met de hoogste omzetstijging, namelijk 5,7%. Herenmode volgt met 1,8% meer omzet dan het tweede kwartaal 2013. Cumulatief staan zowel kindermode (1,9%) als herenmode (1,8%) na zes maanden op een voorsprong ten opzichte van vorig jaar. Dit geldt niet voor damesmode (-1,2%), waar zowel in het eerste als tweede kwartaal sprake was van een omzetdaling. Als grootste segment drukt dit verlies het totale branchecijfer richting de nullijn. In ondermode werden het tweede kwartaal goede zaken gedaan (+1,5%), maar staat door een tegenvallend eerste kwartaal (-3,6%) het cumulatieve cijfer na zes maanden nog wel in de min (-0,7%).

Grafiek: Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (Bron: INretail/ GfK FashionScan)

33% minder faillissementen in mei

Het aantal faillissementen is in mei 2014 met maar liefst 33 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat is de grootste daling in een maand in de afgelopen twee jaar, blijkt uit cijfers die Faillissementsdossier.nl vandaag bekend heeft gemaakt. Dit meldt Faillissementendossier.nl maandag op de website.

De afgelopen maand gingen 829 bedrijven en instellingen bankroet tegen 1231 in mei 2013.

Volgens de website is de daling een gevolg van het weer voorzichtig aantrekken van de economie in de laatste kwartalen van vorig jaar en het daaruit voortvloeiende herstel van het consumentenvertrouwen.

Over de eerste vijf maanden van dit jaar daalde het aantal faillissementen met ruim 20 procent tot 4588. In veruit de meeste sectoren gingen deze periode minder bedrijven en instellingen op de fles.

Kentering

Dat gold ook voor de horeca. Tot mei bleef het aantal failliete hotels, restaurants en cafés toenemen. In mei was er sprake van een kentering ten positieve; er werden slechts 27 faillissementen uitgesproken, 50 procent minder dan in april.

Voor Frank Meeuwsen, senior analist bij onderzoeksbureau Foodstep, komt deze daling niet als verrassing. ‘Mede dankzij het mooie weer en het aantrekkende consumentenvertrouwen stijgt de omzet en zien ook horecabedrijven die het moeilijk hebben weer enig perspectief.’

Volgens Meeuwsen zat de omzet in de eerste vijf maanden in veruit de meeste horecasegmenten in de lift. Alleen de fastfoodsector bleef enigszins achter. ‘Dan heb ik het niet zozeer over de grote fastfoodketens, maar vooral over cafetaria’s en andere kleine aanbieders van allerlei snacks. Die hebben veel last van concurrentie uit de detailhandel en van nieuwe toetreders. De drempel om een loempia- of shoarmakraam te beginnen is nu eenmaal vrij laag.’

Het CBS maakte afgelopen week bekend dat de omzet van de horeca in het eerste kwartaal groeide met 1,6 procent. Dit was het hoogst gemeten groeicijfer in één kwartaal sinds 2006. Alleen cafés lieten het enigszins afweten. Cafés kampen met de effecten van btw- en accijnsverhogingen. Ook is de leeftijdsgrens voor alcohol per 1 januari 2014 verhoogd.

Detailhandel

Ook het aantal winkels dat failliet gaat is in de periode januari tot en met mei substantieel afgenomen. Met een daling van ruim een derde spanden kledingwinkels daarbij de kroon. Vooral textielsupermarkten doen het beter; zij zien hun omzet toenemen. Winkels in dameskleding kampen nog steeds met dalende verkopen.

Op provinciaal niveau nam het aantal faillissementen in de eerste vijf maanden dit jaar het sterkste af in Zeeland en in Friesland.

12